Úřední deska školy: zde

Složení správní a dozorčí rady o.p.s.

Předseda správní rady:

Členové správní rady:

  • Ing. Tomáš Rutrle
  • Dr. Ernst Giese
  • JUDr. Jitka Mokrá
  • MgA. Rami BALA
  • Ing. Tomáš Böhm

Členové dozorčí rady: