Odpoledne s absolventy GTM II

Bře 17, 2019 | Články

V podvečer 15. března mezi nás zavítalo osm absolventů Gymnázia Thomase Manna. Velmi ochotně a vstřícně nám poskytli mnohé cenné informace, týkající se studia na vysoké škole (ať už v České republice nebo v zahraničí), výběru studijního oboru a také uplatnění na trhu práce.

Ačkoliv jsou bývalí studenti našeho gymnázia nyní již zaměstnanými absolventy vysokých škol, nebo zanedlouho své studium dokončí, dokázali se ve vzpomínkách vrátit do doby, kdy se hlásili na univerzity a podělit se s námi o své zkušenosti s přijímacím procesem. Kladli důraz na mimoškolní aktivity, které můžeme zúročit při přijímacích zkouškách a i na to, že akademické úspěchy úzce souvisí s kolektivem, ve kterém se nacházíme. Mimo jiné nás také upozorňovali, že je důležité být dochvilný a o univerzitě a studiu se informovat předem.    

           
Myslím, že pro mnohé z nás bylo velmi důležité slyšet, že zmýlit se při výběru vysoké školy je naprosto normální a že každá tato zkušenost je do života v něčem přínosná. V této souvislosti byly také zmíněny možnosti, jak smysluplně strávit čas, v případě, že naše snažení u přijímacích zkoušek nebude úspěšné.

Dalším důležitým bodem bylo srovnání studia na českých a německých univerzitách. Názory na studium v Německu se různily, avšak mohli jsme slyšet, že každému tato zkušenost něco přinesla, přinejmenším příležitost seznámit se s jiným stylem výuky a poznat nové lidi.         

Ke konci setkání jsme měli možnost si s absolventy popovídat v menších skupinkách, díky čemuž jsme se dále dozvídali více o oborech, kterým se chceme věnovat. Mimo jiné jsme společně zavzpomínali na učitele, kteří učili jak nás, tak i absolventy a  v rozhovoru jsme se dostali také k volbě seminářů a maturitních předmětů. Kromě nově získaných informací jsme také měli možnost navázat kontakt s lidmi, kteří jsou nám i nadále ochotni pomáhat a zodpovídat otázky, kterých v budoucnu jistě nebude málo.           

Pro mě a myslím, že i pro ostatní účastníky, bylo setkání velmi přínosné a motivující. Mohli jsme se dozvědět, jakými cestami se vydali bývalí studenti našeho gymnázia po složení maturitní zkoušky a možná se i inspirovat při rozhodování o našem studiu na vysoké škole a výběru povolání. Mně osobně dodalo toto setkání odvahu vydat se vlastní cestou a jsem moc ráda, že jsem měla příležitost seznámit se s velmi milými lidmi, kteří byli ještě nedávno ve stejné situaci jako jsme nyní my.

 

Závěrem bych chtěla touto cestou všem přítomným absolventům poděkovat za to, že si na nás našli čas a předali nám své zkušenosti.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.