Základní informace, školné

  • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné
  • číslo školního účtu: 2000001731/8040 Oberbank AG, Praha
  • platby označujte variabilním symbolem Vašeho dítěte - variabilní symbol dítěte najdete v Žákovské knížce
  • školné pro školní rok 2019/2020:prima: 48 000 Kč (v této částce jsou zahrnuty všechny kroužky školního klubu), sekunda 43 000 Kč, tercie - kvarta 41 000 Kč, kvinta - oktáva 37 000 Kč
  • Platby školného vždy k 1.9. a 1.2. příslušného školního roku
  • Školní stravování zajišťuje školní jídelna Litoměřická, kontakt: 286028320
  • Informace vztahující se k nakládáním s osobními údaji