Beseda o religiích, sektách a kultech

Kvě 14, 2017 | Články

Dne 10.května nás navštívil pan docent Zdeněk Vojtíšek zabývající se religionistikou, náboženskými hnutí a sektami. Je zároveň vedoucím Katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a docentem na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

V první části besedy jsme se dozvěděli, že se v České republice snižuje počet věřících, avšak návštěvnost bohoslužeb na našem území se dramaticky nemění. Díky přehledným grafům, které si pro nás pan Vojtíšek ve své prezentaci připravil, jsme měli přehled, jak jsou na tom i jiné země z hlediska víry, religionistiky a návštěvnosti bohoslužeb.

Pan Vojtíšek nám definoval několik zajímavých pojmů a fakt. Například že mezi české specifikum patří církev, která je však vnímána jako nepřítel. Vysvětlili jsme si výraz český ateismus, který zde započal ve 20. století, kdy Češi začali ztrácet důvěru v jakékoliv instituce. Proto také vznikl jakýsi chladný a odmítavý vztah k samotné církvi .

V další části jsme se bavili o náboženských hnutích a zjistili jsme, že vznikala ve snaze o inovaci duchovního života. Ta se vyjadřovaly odlišnostmi postojů a forem, z čehož se později vyvinuly sekty, které nás provázejí ve všedním životě. Uvedli jsme si několik sekt, s kterými se již setkal každý z nás ve všedním životě. Od Svědků Jehovových až po hnutí Hare Krišna, které prochází skrz historické centrum Prahy skoro každý týden.

A nakonec jsme se dozvěděli, jak se před takovým nátlakem ze strany sekty a nejrůznějších kultů bránit. Velice důležité je získat sebepoznání v oblasti náboženství a dávat si pozor na psychickou manipulaci. Je také nutné vyhýbat se negativnímu vlivu okolí, ač už jde o naše blízké nebo cizí lidi.

Myslím si, že každý ze studentů sexty si odnesl nové poznatky z oblasti náboženství a sekt, čímž si rozšířil obzory v tak nelehké tematice, která se týká našich každodenních životů. Děkujeme paní profesorce Šédové za sjednání tak obohacující přednášky a panu docentu Vojtíškovi za velmi zajímavou besedu, která zaujala každého z nás.