Dvacetileté výročí vstupu do NATO

Bře 13, 2019 | Články

12. 3. 2019 jsme si připomněli dvacet let od vstupu do NATO. Významnou událost jsme akcentovali také během školní výuky. Je pravda, že pro nás, co pamatujeme Varšavskou smlouvu, má toto výročí úplně jiné konotace než pro ty, co prožili celý život ve svobodě.

I tak, anebo právě proto, je třeba si to připomenout a vysvětlit, co to pro nás znamená. Připravili jsme proto den s NATO. Pravda, přípravy začaly asi pozdě, protože všechna oficiální místa žádost o besedu pro studenty odmítla. Všichni prý museli být účastni oficiálních oslav a nešlo tudíž uvolňovat lidi pro gymnázia!!!

Museli jsme si tedy poradit sami. A šlo to, navýsost výborně. Studenti: Albert Šmejkal, Jan Komínek a Jiří Nauš připravili skvělé prezentace a povídání pro své spolužáky. Dokázali to na velmi vysoké úrovni.

A ve finále i uniformovaná přednáška byla, bývalý náš student (takže stále vše pokrýváme vlastními zdroji), Jan Novák, nyní člen Celní správy, přišel v uniformě a vedl s dětmi diskusi o členství v NATO i z jiného úhlu pohledu.

Takže jsme si kulaté výročí vstupu do Severoatlantické aliance připomněli opravdu velmi důkladně.

DSC_0008.JPG