Projektový týden na GTM

18. - 22.11.2019 9:00 - 13:35
 
prezentace projektů v sobotu 23.11.2019 14:00 - 16:00

 
30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
V případě neúčasti na projektovém týdnu dostane student (III-VII) od vedoucího projektu téma seminární práce - rozsah 5 stran, kterou odevzdá do 15.12.2019, studenti (I-II) připraví referát na 10 minut a vedoucí projektu jim oznámí, ve kterém předmětu referát přednesou. Práce nebo referát je nutná podmínka pro klasifikaci. 
 
 
 
 
 

Projekty:

1) Cestování před rokem 89 a poté - Bo, Jk - 22 studentů

2) Média, svoboda, normalizace - Tl, Je, Ml - 20 studentů

3) Svoboda v dějinách - Lu, Ne - 22 studentů

4) Studentský život v ČSSR a NDR - Sm, Kz - 22 studentů

5) Zdravotnictví od roku 1989 - Ak, Be, Ka - 17 studentů

6) Czech travel in art - Vo, Ns - 13 studentů

7) Když v obchodech nic nebylo aneb Zlaté české ručičky - Gg - 10 studentů

8) Svoboda či nesvoboda na vlastní kůži - Se, Ru - 12 studentů

9) Jugend Europa Woche - Ro, Ha - 14 studentů

10) Weltenschreiber - Sp - 9 studentů 

11) Erasmus - Pe, Nu, Sch - celá prima

12) Oktáva - příprava na DSD II + příprava na maturitní zkoušku - celá oktáva