Světový den vody na GTM

Bře 12, 2019 | Články

Studenti na našem gymnáziu oslavili Světový den vody o týden dříve. Oficiální termín Světového dne vody je stanoven na 22. 3. I přesto, že jsme slavili týden dopředu, vodě to nikterak neuškodilo.

Vzhledem k tomu, že nás v nejbližších letech číhají nejrůznější problémy s vodními zdroji, rozhodli jsme se spolu se studenty obou našich kvint uspořádat naučný program pro studenty z nižšího gymnázia. Kvinta A a kvinta B se rozdělili na tříčlenné týmy, a pokusili se vytvořit zábavný, ale i přesto naučný program se závěrem každé skupiny a invektivou k ochraně našeho sice obnovitelného zdroje, ale ne zcela nevyčerpatelného, jako jsme tomu svědky například v Jihoafrické republice.

Celkem vymysleli studenti kvint deset aktivit. Studenti z nižšího gymnázia byli rozděleni do skupin po deseti členech a postupně plnili jednotlivé úkoly. Výčet úkolů nám připraví pro další článek studenti kvinty.

Jsem ráda, že se první ročník oslav Světového dne vody podařil. Myslím si, alespoň co jsem měla čas hovořit se studenty, že tato akce měla smysl. Minimálně v učitelském sboru a mezi ostatními nepedagogickými kolegy vyvolala denní spotřeba vody spoustu otázek a uvědomění. Těším se na další školní rok, jak se tohoto úkolu při učivu hydrosféry v kvintě, zhostí další kvinta a zda do tohoto projektu nepromítneme více mezipředmětových vztahů, než tomu bylo letos.

Na tomto místě patří samozřejmě poděkování oběma kvintám za kvalitně připravená stanoviště a skvělé nápady. Děkuji za spolupráci.