Uplatnění absolventů v roce 2019

 

 

V roce 2019 složilo úspěšně maturitní zkoušku 14 studentů maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna (z toho 5 vyznamenání).

Petr Berger:

přijat na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta - obor Právo

Západočeská univerzita v Plzni - Právnická fakulta - obor Právo

Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta - obor Právo

Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta - obor Právo

studuje na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta - obor Právo

 

David Čapek:

přijat na:

České vysoké učení technické - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - obor Matematická fyzika

České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická - obor Aplikovaná elektrotechnika

studuje na:

České vysoké učení technické - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - obor Matematická fyzika

 

Monika Fischerová:

přijata na:

Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta - obor Všeobecné lékařství

České vysoké učení technické - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - obor Jaderná chemie

studuje na:

Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta - obor Všeobecné lékařství

 

Le Fan Guo:

studuje na:

nultý ročník lékařské fakulty 

 

Ondřej Karel:

přijat na:

Univerzita Karlova - Fakulta tělesné výchovy a sportu - obor Management tělesné výchovy a sportu

studuje na:

Univerzita Karlova - Fakulta tělesné výchovy a sportu - obor Management tělesné výchovy a sportu

 

Nikola Meierová:

přijata na:

Univerzita Karlova - Fakulta huminitních studií - obor Studium humanitní vzdělanosti

Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - obor Sociologie

Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - obor Sociologie a sociální politika

studuje na:

Univerzita Karlova - Fakulta huminitních studií - obor Studium humanitní vzdělanosti

 

Andrea Meyerová:

přijata na:

České vysoké učení technické - Fakulta architektury - obor Architektura a urbanismus

studuje na:

České vysoké učení technické - Fakulta architektury - obor Architektura a urbanismus

 

Jiří Nauš:

přijat na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta - obor Právo

Západočeská univerzita v Plzni - Právnická fakulta - obor Právo

Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta - obor Právo

studuje na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta - obor Právo

 

Filip Novotný:

přijat na:

Unicorn College - Softwarový vývoj

studuje na:

Unicorn College - Softwarový vývoj

 

Jakub Rutrle:

přijat na:

Policejní akademie České republiky - obor Bezpečnostně právní studia

studuje na:

Policejní akademie České republiky - obor Bezpečnostně právní studia

 

Theresa Ingeborg Stryncl:

přijata na:

Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií - obor Studium humanitní vzdělanosti

Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - obor Sociologie

Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - obor Sociologie a sociální politika

studuje na:

Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií - obor Studium humanitní vzdělanosti

 

Jan Troníček:

přijat na:

Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta - obor Všeobecné lékařství

Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Královém - obor Všeobecné lékařství

studuje na:

Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta - obor Všeobecné lékařství

 

Anna Velát:

přijata na:

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - obor Sociální práce

Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta - obor Sociální práce

studuje na:

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - obor Sociální práce

 

Kryštof Zatloukal:

přijat na:

Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - obor Ekonomie a finance

Vysoká škola ekonomická - Národohospodářská fakulta - obor Ekonomie

studuje na:

Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - obor Ekonomie a finance

 

Přejeme všem našim absolventům, aby se jim dařilo v jejich pracovním i osobním životě a věříme, že najdou cestu do školy svých středoškolských studií, aby se s námi podělili o své nové zkušenosti a zážitky.