SCIO - Národní testování 2018/2019

 testování.jpg

 

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR v ČJ, Ma, jazycích a dalších předmětech. Díky testu obecných studijních předpokladů OSP (obdobné se používají celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu) jsme získali informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. 

K porovnání výsledků byla použita data všech zapojených škol z celé České republiky. Celkově se testování zúčastnilo 18 055 žáků ze 559 škol (základní školy 97 %, víceletá gymnázia pak 3 %). Z GTM se zúčastnila kvarta - 25 studentů.

Do souhrnné části zprávy byla zahrnuta jen data škol, které je zadaly do ScioDatu, ve správném termínu a bez závad.

Gymnázium Thomase Manna může být na své studenty hrdé.

SCIO.jpg

GTM najdete v grafu vpravo nahoře (uvedené jako "vaše škola").

 SCIO 18 - souhrhn OSP.png

SCIO 18 - souhrhn Čj.png

SCIO 18 - souhrhn M.png

SCIO 18 - souhrhn.png