Studentské fórum

IMG_20171123_095854.jpg

 

Jednací řád Studentského fóra

 

CO JE STUDENTSKÉ FÓRUM?

 • Skupina zvolených žáků, kteří se pod vedením koordinátora snaží změnit školu tak, aby se v ní cítili všichni lépe

CO DĚLÁ STUDENTSKÉ FÓRUM ?

 • Zastupuje všechny žáky školy
 • Realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy
 • Komunikuje s vedením školy a učiteli
 • Přináší náměty a připomínky z jednotlivých tříd a informuje třídy o dění ve škole

ÚKOLY ČLENŮ STUDENTSKÉHO FÓRA

 • Přinášet info ze SF do třídy a naopak
 • Odpovědně plnit své úkoly
 • Aktivně se podílet na projektech
 • Reprezentovat svou třídu a školu
 • Motivovat spolužáky ke spoluúčasti na akcích školy
 • Přinášet vlastní náměty
 • Prezentovat výsledky činnosti SF

 

Zástupci jednotlivých tříd:

 • Prima

Vyskočil Eliáš
Turynová Klára

 • Sekunda

Brož Kristián
Krátká Anna

 • Tercie

Salač Marek
Vlková Alžběta

 • Kvarta
Kirsch Keno
Troníček Filip
 • Kvinta 
Troníček Jakub
Villa Kristýna
 • Sexta A
Komínek Jan
Jůza Šimon
 • Sexta B

Lippmann Otto
Čapková Zuzana

 • Septima
Štěpánek Vojtěch
Thiel Kristian
 • Oktáva
Baranková Johana
Hanušová Marie