Studentské fórum

IMG_20171123_095854.jpg

 

Jednací řád Studentského fóra

Zápis z 1. schůzky

 

Svačinové dny 1.pololetí       POZOR!!! Svačinové dny přesunuty na pondělí!!!

 

CO JE STUDENTSKÉ FÓRUM?

 • Skupina zvolených žáků, kteří se pod vedením koordinátora snaží změnit školu tak, aby se v ní cítili všichni lépe

CO DĚLÁ STUDENTSKÉ FÓRUM ?

 • Zastupuje všechny žáky školy
 • Realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy
 • Komunikuje s vedením školy a učiteli
 • Přináší náměty a připomínky z jednotlivých tříd a informuje třídy o dění ve škole

ÚKOLY ČLENŮ STUDENTSKÉHO FÓRA

 • Přinášet info ze SF do třídy a naopak
 • Odpovědně plnit své úkoly
 • Aktivně se podílet na projektech
 • Reprezentovat svou třídu a školu
 • Motivovat spolužáky ke spoluúčasti na akcích školy
 • Přinášet vlastní náměty
 • Prezentovat výsledky činnosti SF

 

Zástupci jednotlivých tříd:

 • Prima

Brož Kristián
Krátká Anna

 • Sekunda

Salač Marek
Vlková Alžběta

 • Tercie
Novotný Oliver
Halousková Zuzana
 • Kvarta 
Čejková Josefína
Villa Kristýna
 • Kvinta A
Komínek Jan
Jůza Šimon
 • Kvinta B
Bradáčová Adéla
 • Sexta
Rudyová Eva Daniela
Halousková Kamila
 • Septima
Baranková Johana
Hanušová Marie
 • Oktáva
Karel Ondřej
Nauš Jiří