Matematická olympiáda

Dub 11, 2019 | Články

Ve středu 10.4. proběhlo obvodní kolo matematické olympiády. Studenti řešili 3 úlohy a mohli získat až 18 bodů. Úspěšným řešitelem byl každý s minimálním počtem 9 bodů.

Za naši školu se obvodu Praha 8 účastnili čtyři žáci ze sekundy a pět žáků z primy. Gratulujeme úspěšným řešitelům! Rabochové Lucii, Tomáškové Viktorii a Meierové Editě. Děkujeme za reprezentaci školy a skvělé výsledky.