Prima

Třídní učitelka: Mgr. Hana Vaculná, vaculna@gtmskola.cz

ucitele_20.jpg

 

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Veronika Koszyk, Stefan Hahmann, MSc. Inga Schröder
 • Angličtina: Mgr. Lenka Vopařilová, Mgr. Jindra Glogrova
 • Výchova k občanství: Mgr. Petra Neureiterová
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Zeměpis: Mgr. Tereza Bočanová
 • Matematika: Mgr. Hana Vaculná
 • Fyzika: Mgr. Michal Spurný
 • Přírodopis: Ing. Monika Akslerová
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Martin Jelínek
 • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vopařilová
 • Hudební výchova: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný

Kontakty na jednotlivé vyučující