SCIO - Národní testování 2017/18

27-01-2018-prijimacky-nanecisto-i.jpg

 

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR v ČJ, Ma, jazycích a dalších předmětech. Díky testu obecných studijních předpokladů OSP (obdobné se používají celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu) jsme získali informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. 

K porovnání výsledků byla použita data všech zapojených škol z celé České republiky. Celkově se testování zúčastnilo 17672 žáků ze 594 škol (základní školy 97 %, víceletá gymnázia pak 3 % (581 žáků z 17 škol)). Z GTM se zúčastnily obě kvarty - kvarta A 19 studentů, kvarta B 26 studentů.

Do souhrnné části zprávy byla zahrnuta jen data škol, které je zadaly do ScioDatu, ve správném termínu a bez závad.

Gymnázium Thomase Manna může být na své studenty hrdé.

GTM najdete v grafu vpravo nahoře (uvedené jako "vaše škola").

 OSP.png

 Cj.png

matematika.png

srovnání 1.png souhrná zpráva