Matematická olympiáda

Dub 10, 2017 | Články

V úterý 4.4. proběhlo obvodní kolo matematické olympiády. Studenti řešili 3 úlohy a mohli získat až 18 bodů. Úspěšným řešitelem byl každý s minimálním počtem 9 bodů.

Za naši školu se obvodu Praha 8 účastnili 3 studenti. Gratulujeme Vandě Hutařové, která se ztrátou jednoho bodu obsadila druhé místo! Na začátku června bude pozvána na předání diplomu a knižní poukázky.

Děkujeme za reprezentaci školy a skvělé výsledky.