Sekunda

Třídní učitelka: Ing. Radka Jelínková, jelinkova@gtmskola.cz

 

 

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Siegbert Rost, Veronika Koszyk, Mgr. Ondřej Špaček, MSc. Inga Schröder
 • Angličtina: Mgr. Jindra Glogrova, Ing. Cloyd Nelson
 • Výchova k občanství: Mgr. Petra Neureiterová
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Zeměpis: Ing. Štěpán Rys
 • Matematika: Bc. Jakub Čebiš
 • Fyzika: Mgr. Michal Spurný
 • Přírodopis: Ing. Štěpán Rys
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Martin Jelínek
 • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vopařilová
 • Hudební výchova: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný

Kontakty na jednotlivé vyučující