Matematická olympiáda 2018

Dub 30, 2018 | Články

V úterý 17. dubna proběhlo obvodní kolo matematické olympiády. Studenti řešili 3 úlohy a mohli získat až 18 bodů. Úspěšným řešitelem byl každý s minimálním počtem 9 bodů.

Za naši školu se obvodu Praha 8 účastnili 4 studenti. Gratulujeme Míšovi Slabému za 5. místo! Úspěšnými řešiteli jsou i Viktor Helmich a Fernando Timothy. Děkujeme za reprezentaci školy a skvělé výsledky.