Hodiny geografie na GTM trochu jinak

Říj 8, 2017 | Články

V hodinách geografie na obou stupních gymnázia se snažíme co nejvíce používat „myšlení v souvislostech“.

Myšlení v souvislostech, a s tím spojené kritické myšlení je nedílnou součástí pro každodenní život jedince ve společnosti. Z tohoto důvodu jsou žáci ve všech ročnících podrobováni nejrůznějších aktivitám, které je nutí propojovat souvislosti mezipředmětové a především souvislosti mezi vším co je v předmětu geografie a daném tématu právě probíráno. Doplňujeme hodiny o krátké referáty na jednotlivá témata, pracujeme na počítačích v nejrůznějších programech a učíme se vyhledávat relevantní zdroje pro práci s nejrůznějšími mapovými portály, ale i vytváření pojmových a myšlenkových map, časových os a další zajímavá zpracování tématu. Na nižším gymnáziu hodně pracujeme s atlasy a slepými mapami. Učíme se kartografické zásady a učíme se především číst v mapě. Podle toho jsou následně sestavovány i čtvrtletní testy, které testují především čtení v mapě, propojení souvislostí s probíranými tématy a adekvátní odůvodnění odpovědí na jednotlivé otázky v testech. V letošním roce zapojujeme do všech ročníků německé pojmosloví, které zapojujeme do testů především formou spojovacích cvičení pojmu s definicí nebo jen vypsání důležitých slovíček v německém jazyce.

V nižších ročnících – především prima a sekunda se snažíme vymýšlet příběhy až pohádky k jednotlivým pojmům, aby žáci lépe pochopili nejen pojmy, ale i souvislosti a hodně pracujeme i s propojováním pojmů do oněch požadovaných souvislostí. 🙂

Ve fotogalerii naleznete zatím nejlepší práce, které vytvořili žáci vyššího gymnázia ve všech ročnících. Jde o práci s online programem wordcloud, který umožňuje vytváření pojmových map a tudíž nutí žáky k zapojení estetického cítění, zapojení německého a českého pojmosloví. 

 9-10-2017-geografie-trochu-jinak_4.jpg