Mluvící hlavy

Led 8, 2018 | Články

Mluvící hlavy FF UK jsou projektem, v němž pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek.

Série videí Mluvící hlavy FF UK je určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd. Maturantům i široké veřejnosti chceme přiblížit informace o oborech na Filozofické fakultě UK a o osobnostech zde působících.

Více informací najdete ZDE.