Beseda se Zdeňkem Velíškem

Bře 7, 2018 | Články

Jak probíhá integrace a imigrace uprchlíků v Evropě a kde hledat řešení či odpovědi k této záležitosti? Co všechno se může udát během cest do zahraničí reportéra, překladatele a spisovatele v jedné osobě? To jsme se, během středečního odpoledne, společně se studenty GTM dozvěděli v přednášce pana Velíška.

Ve středu, 7. března 2018, se studenti druhého stupně našeho gymnázia zúčastnili přednášky významného redaktora a reportéra pro Českou televizi, pana Zdeňka Velíška. V první části přednášky nám pan Velíšek představil svoji novou knihu Oni zblízka, my pod drobnohledem, ve které píše o uprchlících a imigrantech, se kterými se měl možnost setkat. Na svých cestách se zaměřoval i na názory místních obyvatel a na imigranty, kteří se dokázali integrovat do společnosti, nebo naopak.

V další části přednášky dostali prostor samotní studenti a ptali se pana Velíška na otázky ohledně názorů na kvóty Evropské unie, visegrádskou čtyřku či strachu imigrantů v Českých zemích a proč je tomu tak. Během diskuze došlo i na srovnání mentality lidí v zemích Česka, Německa a Francie, kde se pan Velíšek podělil o své osobní zkušenosti s různými národnostmi.

Na závěr se pan Velíšek zmínil o svých cestách do zahraničí v minulém století, kdy byl jeden z mála českých tlumočníků z Česka, což z něj činilo unikátního odborníka ve svém oboru. Vyprávěl nám o svých příhodách v romských ghettech ve Francii a jak rozlišně ho místní lidé vnímali, ať už negativně, či pozitivně.

Myslím si, že tato přednáška byla přínosná pro všechny přítomné žáky I učitele. Tímto panu Velíškovi děkujeme za spousty postřehů a znalostí, (které I přes svůj úctyhodný věk), dokázal vylíčit během dvou hodin na našem gymnáziu.