Základní informace, školné

  • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné
  • číslo školního účtu: 2000001731/8040 Oberbank AG, Praha
  • platby označujte variabilním symbolem Vašeho dítěte - variabilní symbol dítěte najdete v Žákovské knížce
  • školné pro školní rok 2017/2018: prima - sekunda 40 000 Kč, tercie - oktáva 36 000 Kč