Základní informace, školné

  • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné
  • číslo školního účtu: 2000001731/8040 Oberbank AG, Praha
  • platby označujte variabilním symbolem Vašeho dítěte - variabilní symbol dítěte najdete v Žákovské knížce
  • školné pro školní rok 2018/2019:
  • prima: 42 000 Kč, sekunda- tercie 40 000 Kč, kvarta- oktáva 36 000 Kč
  • Platby školného vždy k 1.9. a 1.2. příslušného školního roku
  • Školní stravování zajišťuje školní jídelna Litoměřická, kontakt: 286028320
  • Informace vztahující se k nakládáním s osobními údaji