Studentské fórum

IMG_20171123_095854.jpg

 

Jednací řád Studentského fóra

Zápis z 1. schůzky

Zápis z 2. schůzky

Zápis ze 3. schůzky

Zápis ze 4. schůzky

Zápis ze 5. schůzky

 

Svačinové dny 1.pololetí       POZOR!!! Svačinové dny přesunuty na pondělí!!!

 

CO JE STUDENTSKÉ FÓRUM?

 • Skupina zvolených žáků, kteří se pod vedením koordinátora snaží změnit školu tak, aby se v ní cítili všichni lépe

CO DĚLÁ STUDENTSKÉ FÓRUM ?

 • Zastupuje všechny žáky školy
 • Realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy
 • Komunikuje s vedením školy a učiteli
 • Přináší náměty a připomínky z jednotlivých tříd a informuje třídy o dění ve škole

ÚKOLY ČLENŮ STUDENTSKÉHO FÓRA

 • Přinášet info ze SF do třídy a naopak
 • Odpovědně plnit své úkoly
 • Aktivně se podílet na projektech
 • Reprezentovat svou třídu a školu
 • Motivovat spolužáky ke spoluúčasti na akcích školy
 • Přinášet vlastní náměty
 • Prezentovat výsledky činnosti SF

 

Zástupci jednotlivých tříd:

 • Prima

Tafincev Maxim
Vlková Alžběta

 • Sekunda

Novotný Oliver
Troníček Filip

 • Tercie
Čejková Josefína
Villa Kristýna
 • Kvarta A
Svobodová Klára
Šmídová Mariana
 • Kvarta B
Bradáčová Adéla
Křístek Štěpán
 • Kvinta
Rudyová Eva Daniela
Halousková Kamila
 • Sexta
Baranková Johana
Hanušová Marie
 • Septima
Karel Ondřej
Nauš Jiří
 • Oktáva
Bendová Karolína
Solazzo Giorgia