Jugend schreibt 2017

pld_logo.pngMann.jpgJugend schreibt 2017 vyhlášení (1).jpg

GTM a Pražský literární dům vyhlašují další ročník soutěže v kreativním psaní v německém jazyce - Jugend schreibt 2017.

Soutěž realizuje naše škola ve spolupráci s Pražským literárním domem a za finanční podpory odboru školství Magistrátu Hlavního města Prahy.

Soutěž je otevřená všem žákům druhého stupně ZŠ a studentům středních škol, kteří se učí německý jazyk nebo je němčina jejich mateřským jazykem.

K zapojení zveme také všechny učitele německého jazyka a budeme rádi, pokud rozšíří tuto informaci mezi své studenty a povzbudí mladé lidi k vytvoření textů.

Téma soutěže: 

Kdybych ve Vltavě chytil/a zlatou rybku...  - Tři věci, které bych chtěl/a v Praze změnit.

Wenn ich in der Moldau einen goldenen Fisch fangen würde, welche drei Dinge ich in Prag verändern würde.

Soutěžní kategorie:

  1. 2. stupeň základní školy (němčina jako cizí jazyk)
  2. 2. stupeň základní školy (rodilí mluvčí)
  3. Střední škola (němčina jako cizí jazyk)
  4. Střední škola (rodilí mluvčí)

Rozsah textu: 1 normostrana - tj. 1800 znaků ve formátu MS Word

Průběh soutěže a důležité termíny:

- vlastní autorské texty je nutné zaslat do 31.10.2017 na mailovou adresu koszyk@gtmskola.cz. V předmětu zprávy je nutné uvést jméno a kategorii autora.

- texty budou posouzeny nezávislou porotou

- vybraní nejlepší autoři budou pozváni na slavnostní vyhlášení do Pražského literárního domu v prvním prosincovém týdnu (konkrétní datum bude upřesněno)

Vítězové se samozřejmě mohou těšit na zajímavé ceny - v loňském roce např. tablety a čtečky....

Účastí v soutěži a zasláním textů souhlasí autoři s jejich případným publikováním a využitím pro publicitu projektu.

 

Jugend schreibt- celostátní soutěž v kreativním psaní v německém jazyce

Díky projektu Jugend schreibt, který vznikl v roce 2009 na půdě gymnázia Thomase Manna, ožívá v textech studentů základních a středních škol nejen německý jazyk, ale také německy psaná próza a poezie. Soutěž v kreativním psaní se snaží o zapojení škol napříč Českou republikou. Ve spolupráci s Goethe-Institutem a německým velvyslanectvím vznikla celá řada vynikajících textů na pestrou škálu témat z per talentovaných studentů. Nejlepší texty se archivují do školní ročenky s cílem zachovat ty nejzajímavější příspěvky z předešlých let soutěže.

Bez studentů a spolupráce škol by projekt nemohl přežít. Díky angažovanosti učitelů a žáků se v roce 2013/2014 podařilo zrealizovat již čtvrté kolo Jugend schreibt, které vyvrcholilo slavnostním předáváním cen na Goethe-Institutu za přítomnosti důležitých německých organizací. Vítězové si pokaždé odnesou nejen diplomy a ceny, ale také nezapomenutelné zážitky. Nápaditost, originalita a hravost jsou hlavními atributy dětských textů. S přibývajícím věkem pak překvapuje myšlenková hloubka a neotřelé analytické vidění našeho současného světa.

Doufáme, že všichni přátelé německého jazyka z řad studentů a pedagogů podpoří náš projekt svou účastí a vzniknou další kreativní a jedinečné texty. Vstoupit do soutěže může každý student v průběhu školního roku až do konce října. Poté jednotlivé poroty začínají s vyhodnocováním prací a vítězové budou vyhlášeni na začátku prosince. Texty rodilých a nerodilých mluvčí jsou hodnoceny odděleně, aby byla zaručena maximální míra objektivity.

Gymnázium Thomase Manna vyzývá všechny žáky a studenty v České republice, aby neváhali a ukázali světu svůj talent, jelikož soutěž v kreativním psaní jim poskytne jedinečný prostor pro seberealizaci. Každý rok se těšíme na texty, které překvapí nejen obsahem, ale i formou a ukáží krásu německého jazyka.

Jugend schreibt final 2017.jpg