Školní klub a kroužky

img.obrazky123.cz.jpg

Přihlašování na kroužky a do klubu je možné od 1.9.2016. Přihláška na kroužky je k dispozici v kanceláři školy. Kroužky se otevírají od minimálního počtu šesti přihlášených žáků.

Na základě zájmu žáků a rodičů se otevírají následující kroužky: doučování matematiky, orchestr, ruština, čeština a divadelní kroužek, aktuální rozvrh k dispozici níže.

Platba za kroužky – žáci, kteří jsou přihlášeni ve školním klubu, platí 500,- Kč/pololetí, nepřihlášení 900,- Kč/pololetí. Platby v hotovosti přijímá vyučující na první hodině kroužku, případně paní Balcarová v kanceláři školy.

Do školního klubu se můžete přihlásit vyplněním přihlášky u svého třídního učitele.

Pro další informace kontaktujte vedoucího školního klubu paní Pavlu Krummackerovou (krummackerova@gtmskola.cz)