Rozvrhy hodin jednotlivých tříd

1G - 2G - 3G - 4A - 4B - 5G - 6G - 7G - 8G -

1G - Vopařilová Lenka

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

Cj(Cj1)

Se (I)

ICT(Cj1)

Je (ICT)

AA12(AjGg)

Gg (SK1)

Fy

Dv (I)

Hv

Ru (Hv)

NjA2(NjPe)

Pe (I)

NpNj(NjPe)

Pe (I)

NjC1(NjHa)

Ha (SK1)

ICT(Cj2)

Je (ICT)

Cj(Cj2)

Se (I)

AA12(AjVo)

Vo (I)

NjA2(NjMe)

Me (MC)

Ú

t

M

Va (II)

NjA2(NjPe)

Pe (I)

Z

Bo (I)

Cj

Se (I)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

NjC1(NjHa)

Ha (SK1)

Tv(Chl)

Su (Tv)

Tv(Chl)

Su (Tv)

NjA2(NjMe)

Me (MC)

S

t

Pr

Bo (I)

M

Sm (I)

Cj

Se (I)

NjA2(NjPe)

Kz (MC)

D

Ne (I)

AA12(AjGg)

Gg (MC)

M

Sm (I)

S:TH

Vo (I)

NjC1(NjHa)

Ha (SK1)

AA12(AjVo)

Vo (I)

NjA2(NjMe)

Me (I)

Č

t

M

Sm (I)

NjA2(NjPe)

Kz (I)

Vv

Vo (I)

Vv

Vo (I)

Fy

Dv (I)

Pr

Bo (I)

NjC1(NjHa)

Ro (SK3)

NjA2(NjMe)

Ha (SK1)

P

á

Cj

Se (I)

NpNj(NjPe)

Kz (I)

VO

Se (I)

AA12(AjGg)

Gg (I)

D

Ne (I)

M

Sm (I)

NpNj(NjHa)

Ro (SK3)

AA12(AjVo)

Vo (MC)

NpNj(NjMe)

Ha (MC)

Platnost od 5. 2. 2018

2G - Lukavská Ludmila

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

Cj

Lu (II)

NA2B(NjPe)

Pe (SK1)

D

Ne (II)

Vv

Vo (II)

Vv

Vo (II)

AjA2(AjPr)

Vo (II)

M

Va (II)

Hv

Ru (Hv)

NA2B(NjMe)

Me (II)

AjA2(AjGg)

Ns (SK2)

NjC1(NjHa)

Ha (SK2)

Ú

t

NA2B(NjPe)

Pe (I)

Z

Bo (II)

Pr

Ak (II)

Fy

Va (II)

AjA2(AjPr)

Pr (II)

M

Va (II)

L:TH

Lu (II)

NA2B(NjMe)

Me (IVB)

AjA2(AjGg)

Gg (SK1)

NjC1(NjHa)

Ha (IVA)

S

t

NA2B(NjPe)

Pe (II)

Cj

Lu (II)

D

Ne (II)

AjA2(AjPr)

Pr (II)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

NA2B(NjMe)

Me (SK1)

AjA2(AjGg)

Gg (SK2)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

NjC1(NjHa)

Ha (SK2)

Č

t

Cj(Cj1)

Lu (II)

ICT(Cj1)

Je (ICT)

M

Va (II)

M

Va (II)

Pr

Ak (II)

AjA2(AjPr)

Pr (SK2)

ICT(Cj2)

Je (ICT)

Cj(Cj2)

Lu (II)

AjA2(AjGg)

Gg (II)

P

á

Fy

Va (II)

Cj

Lu (II)

NpNj(NjPe)

Ro (II)

Z

Bo (II)

NpM

Va (II)

VO

Lu (II)

NpNj(NjMe)

Kz (MC)

NpNj(NjHa)

Ha (SK1)

Platnost od 5. 2. 2018

3G - Vaculná Hana

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

AjB1(AjPr)

Pr (III)

M

Va (III)

Cj

Lu (III)

Ch

Ak (III)

NA2B(NjPe)

Pe (III)

D

Ne (III)

Hv

Ru (Hv)

L:CSP

Lu (III)

AjB1(AjGg)

Gg (MC)

NA2B(NjRo)

Kz (MC)

S:TH

Va (III)

AjB1(AjNs)

Ns (SK3)

NjC1(NjMe)

Me (SK3)

Ú

t

AjB1(AjPr)

Pr (III)

M

Va (III)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

NA2B(NjPe)

Pe (III)

Cj

Lu (III)

AjB1(AjGg)

Gg (MC)

NA2B(NjRo)

Kz (MC)

Tv(Chl)

Su (Tv)

Tv(Chl)

Su (Tv)

AjB1(AjNs)

Ns (SK1)

NjC1(NjMe)

Me (I)

S

t

Fy

Va (III)

M

Va (III)

Cj

Lu (III)

Pr

Ak (III)

Z

Bo (III)

NA2B(NjPe)

Pe (SK1)

L:Vv

Vo (III)

L:Vv

Vo (III)

NA2B(NjRo)

Ro (III)

S:LT(Cj1)

Ak (SK3)

S:LT(Cj2)

Ak (SK3)

NjC1(NjMe)

Kz (II)

Č

t

AjB1(AjPr)

Pr (III)

Ch

Ak (III)

Cj

Lu (III)

NA2B(NjPe)

Ha (III)

M

Va (III)

Fy

Va (III)

AjB1(AjGg)

Gg (MC)

NA2B(NjRo)

Ro (MC)

AjB1(AjNs)

Ns (SK1)

NjC1(NjMe)

Kz (SK1)

P

á

Z

Bo (III)

NpM

Va (III)

VO

Tl (III)

D

Ne (III)

Pr

Ak (III)

AjB1(AjPr)

Pr (III)

AjB1(AjGg)

Ns (SK3)

AjB1(AjNs)

Gg (MC)

Platnost od 5. 2. 2018

4A - Bočanová Tereza

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

Fy

Sm (IVA)

AjB1(AjPr) Pr (IVA)

M

Va (IVA)

NjB1(NjSp) Ro (IVA)

Cj

Lu (IVA)

Pr

Bo (IVA)

CSP

Ne (IVA)

VO

Se (IVA)

AjB1(AjGg) Gg (SK3)

NjB1(NjPe) Pe (SK3)

AjB1(AjVo) Vo (IVB)

NjB1(NjKz) Kz (IVB)

AjB1(AjNs) Ns (MC)

NjC1(NjMe) Me (SK1)

Ú

t

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

NjB1(NjSp) Ro (IVA)

Ch

Ak (IVA)

D

Ne (IVA)

AjB1(AjPr) Gg (IVB)

L:TH

Bo (IVA)

S:Vv

Vo (IVA)

NjB1(NjPe) Pe (IVB)

AjB1(AjGg) Pr (SK2)

Tv(Chl)

Su (Tv)

Tv(Chl)

Su (Tv)

NjB1(NjKz) Kz (SK3)

AjB1(AjVo) Vo (IVA)

S:Vv

Vo (IVA)

NjC1(NjMe) Me (SK1)

AjB1(AjNs) Ns (SK1)

S

t

Pr

Ro (IVA)

NjB1(NjSp) Sp (IVA)

Z

Bo (IVA)

Cj

Lu (IVA)

M

Va (IVA)

Hv

Ru (Hv)

NjB1(NjPe) Pe (MC)

NjB1(NjKz) Kz (IVB)

NjC1(NjMe) Me (SK1)

Č

t

M

Va (IVA)

AjB1(AjPr) Pr (IVA)

D

Ne (IVA)

Ch

Ak (IVA)

NjB1(NjSp) Sp (IVA)

Cj

Lu (IVA)

AjB1(AjGg) Gg (MC)

NjB1(NjPe) Ha (MC)

AjB1(AjVo) Vo (IVB)

NjB1(NjKz) Kz (IVB)

AjB1(AjNs) Ns (SK2)

NjC1(NjMe) Ro (SK1)

P

á

NpNj(NjSp)

Sp (IVB)

Z

Bo (IVA)

Cj

Lu (IVA)

Fy

Sm (IVA)

AjB1(AjPr) Pr (IVB)

M

Va (IVA)

AjB1(AjGg) Gg (SK3)

NpNj(NjPe)

Ha (IVA)

AjB1(AjVo) Ns (SK2)

AjB1(AjNs) Vo (IVA)

NpNj(NjKz)

Kz (MC)

Platnost od 5. 2. 2018

4B - Šédová Michaela

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

M

Va (IVB)

AjB1(AjPr) Pr (IVA)

Pr

Bo (IVB)

NjB1(NjSp) Ro (IVA)

Ch

Ak (IVB)

Cj

Lu (IVB)

VO

Se (IVB)

CSP

Ne (IVB)

AjB1(AjGg) Gg (SK3)

NjB1(NjPe) Pe (SK3)

AjB1(AjVo) Vo (IVB)

NjB1(NjKz) Kz (IVB)

AjB1(AjNs) Ns (MC)

NjC1(NjMe) Me (SK1)

Ú

t

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

NjB1(NjSp) Ro (IVA)

Fy

Sm (IVB)

M

Va (IVB)

AjB1(AjPr) Gg (IVB)

L:Vv

Vo (IVB)

L:Vv

Vo (IVB)

NjB1(NjPe) Pe (IVB)

AjB1(AjGg) Pr (SK2)

Tv(Chl)

Su (Tv)

Tv(Chl)

Su (Tv)

NjB1(NjKz) Kz (SK3)

AjB1(AjVo) Vo (IVA)

S:TH

Se (IVB)

NjC1(NjMe) Me (SK1)

AjB1(AjNs) Ns (SK1)

S

t

Cj

Lu (IVB)

NjB1(NjSp) Sp (IVA)

M

Va (IVB)

D

Ne (IVB)

Hv

Ru (Hv)

Z

Bo (IVB)

NjB1(NjPe) Pe (MC)

NjB1(NjKz) Kz (IVB)

NjC1(NjMe) Me (SK1)

Č

t

Z

Bo (IVB)

AjB1(AjPr) Pr (IVA)

Ch

Ak (IVB)

Cj

Lu (IVB)

NjB1(NjSp) Sp (IVA)

Fy

Sm (IVB)

AjB1(AjGg) Gg (MC)

NjB1(NjPe) Ha (MC)

AjB1(AjVo) Vo (IVB)

NjB1(NjKz) Kz (IVB)

AjB1(AjNs) Ns (SK2)

NjC1(NjMe) Ro (SK1)

P

á

NpNj(NjSp)

Sp (IVB)

D

Ne (IVB)

M

Va (IVB)

Cj

Lu (IVB)

AjB1(AjPr) Pr (IVB)

Pr

Ro (IVB)

AjB1(AjGg) Gg (SK3)

NpNj(NjPe)

Ha (IVA)

AjB1(AjVo) Ns (SK2)

AjB1(AjNs) Vo (IVA)

NpNj(NjKz)

Kz (MC)

Platnost od 5. 2. 2018

5G - Dvořáková Michaela

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

Ch

Ak (V)

Z

Bo (V)

NB12(NjRo)

Ro (MC)

Cj

Se (V)

AB12(AjNs)

Ns (V)

ICT(AjNs)

Je (ICT)

TH

Dv (V)

NC12(NjKz)

Kz (SK2)

ICT(AjPr)

Je (ICT)

AB12(AjPr)

Pr (V)

NB12(NjPe)

Pe (V)

Ú

t

Z

Bo (ICT)

B

Ak (V)

OSZ

Se (V)

D

Ne (V)

M

Dv (V)

NB12(NjRo)

Ro (MC)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

NC12(NjKz)

Kz (I)

Tv(Chl)

Su (Tv)

Tv(Chl)

Su (Tv)

NB12(NjPe)

Pe (V)

S

t

AB12(AjNs)

Ns (V)

Ch

Ak (V)

M

Dv (V)

Cj

Se (V)

NB12(NjRo)

Ro (MC)

Fy

Dv (V)

VyO(VyO)

Ne (VI)

VyO(VyO)

Ne (VI)

NC12(NjKz)

Kz (SK1)

AB12(AjPr)

Pr (MC)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

NB12(NjPe)

Pe (V)

Č

t

M

Dv (V)

Cj

Se (V)

NB12(NjRo)

Ro (MC)

D

Ne (V)

ICT(AjNs)

Je (ICT)

AB12(AjNs)

Ns (V)

Z

Bo (V)

NC12(NjKz)

Kz (SK1)

AB12(AjPr)

Pr (V)

ICT(AjPr)

Je (ICT)

NB12(NjPe)

Ha (V)

P

á

Fy

Dv (V)

AB12(AjNs)

Ns (V)

B

Ak (V)

Cj

Se (V)

M

Dv (V)

OSZ

Se (V)

AB12(AjPr)

Pr (SK1)

Platnost od 5. 2. 2018

6G - Neradová Jitka

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

Z

Bo (VI)

Fy

Sm (VI)

ICT(AjPr)

Je (ICT)

AB12(AjPr)

Pr (VI)

OSZ

Se (VI)

Ch

Ak (VI)

VpNj(Dív)

Sp (mim)

VpNj(Dív)

Ha (mim)

AB12(AjNs)

Ns (VI)

ICT(AjNs)

Je (ICT)

VpNj(Chl)

Ha (MC)

VpNj(Chl)

Sp (MC)

Ú

t

AB12(AjPr)

Pr (VI)

M

Dv (VI)

NB12(NjRo)

Ro (SK1)

Cj

Se (VI)

D

Ne (VI)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

NC12(NjHa)

Ha (MC)

AB12(AjNs)

Ns (IVB)

Tv(Chl)

Su (Tv)

Tv(Chl)

Su (Tv)

NB12(NjKz)

Kz (VI)

S

t

B

Ak (VI)

Z

Bo (ICT)

NB12(NjRo)

Ro (SK1)

M

Dv (VI)

OSZ

Se (VI)

Ch

Ak (VI)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

NC12(NjHa)

Ha (MC)

VyO(VyO)

Ne (VI)

VyO(VyO)

Ne (VI)

NB12(NjKz)

Kz (VI)

Č

t

Cj

Se (VI)

Z

Bo (VI)

AB12(AjPr)

Pr (VI)

ICT(AjPr)

Je (ICT)

Fy

Sm (VI)

NB12(NjRo)

Ro (MC)

TH

Ne (VI)

NC12(NjHa)

Ha (VI)

ICT(AjNs)

Je (ICT)

AB12(AjNs)

Ns (VI)

NB12(NjKz)

Kz (SK3)

P

á

AB12(AjPr)

Pr (VI)

Cj

Se (VI)

D

Ne (VI)

M

Dv (VI)

NB12(NjRo)

Ro (MC)

B

Ak (VI)

NC12(NjHa)

Ha (SK1)

AB12(AjNs)

Ns (SK3)

NB12(NjKz)

Kz (VI)

Platnost od 5. 2. 2018

7G - Smolková Lucie

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

VpNI

Sp (VII)

Ch

Ak (VII)

NjB2(NjSp)

Sp (SK3)

D

Ha (VII)

Cj

Tl (VII)

Cj

Tl (VII)

Z

Bo (VII)

OSZ

Tl (VII)

NB2C(NjHa)

Ha (VII)

Ú

t

B

Ak (VII)

Cj

Tl (VII)

M

Sm (VII)

Z

Bo (ICT)

NjB2(NjSp)

Sp (SK3)

NjB2(NjSp)

Sp (SK3)

TH

Sm (VI)

VpVP(VpVp)

Sv (VII)

NB2C(NjHa)

Ha (VII)

NB2C(NjHa)

Ha (VII)

S

t

L:VpCj(VpCj)

Se (VII)

L:VpCj(VpCj)

Se (VII)

AjB2(AjGg)

Gg (VII)

Fy

Sm (VII)

NjB2(NjSp)

Sp (SK3)

NjB2(NjSp)

Sp (SK3)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

S:VpOS(VpOS)

Tl (VII)

S:VpOS(VpOS)

Tl (VII)

AjB2(AjPr)

Pr (SK3)

NB2C(NjHa)

Ha (VII)

NB2C(NjHa)

Ha (VII)

Tv(Chl)

Su (Tv)

Tv(Chl)

Su (Tv)

Č

t

Ch

Ak (VII)

VpNI

Sp (VII)

M

Sm (VII)

AjB2(AjGg)

Gg (VII)

D

Ne (VII)

B

Ak (VII)

VpM(VpM)

Sm (VII)

VpM(VpM)

Sm (VII)

AjB2(AjPr)

Pr (SK3)

P

á

Cj

Tl (VII)

OSZ

Tl (VII)

Fy

Sm (VII)

NjB2(NjSp)

Sp (SK3)

M

Sm (VII)

VpD(VpD)

Ne (VII)

NB2C(NjHa)

Ha (VII)

VpNE(VpE)

Kr (VIII)

Platnost od 5. 2. 2018

8G - Glogrová Jindra

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

Cj

Tl (VIII)

VpNI

Sp (VIII)

OSZ

Tl (VIII)

AjB2(AjNs)

Ns (MC)

D

Ne (VIII)

NB2C(NjRo)

Ro (VIII)

VpP(VpP)

Je (ICT)

VpP(VpP)

Je (ICT)

AjB2(AjGg)

Gg (VIII)

NjC1(NjSp)

Sp (SK3)

VpVP(VpVp)

Sv (VIII)

Ú

t

NB2C(NjRo)

Ro (VIII)

NB2C(NjRo)

Ro (VIII)

Cj

Tl (VIII)

VpAj(VAjN)

Ns (VIII)

VpM(VpM)

Sm (VIII)

VpM(VpM)

Sm (VIII)

NjC1(NjSp)

Sp (SK3)

NjC1(NjSp)

Sp (SK3)

VpAj(VAjG)

Gg (SK3)

VpZ(VpZ)

Bo (ICT)

VpZ(VpZ)

Bo (ICT)

S

t

VpFy(VpFy)

Dv (SK3)

VpFy(VpFy)

Dv (SK3)

Cj

Tl (VIII)

NB2C(NjRo)

Ro (VIII)

OSZ

Tl (VIII)

M

Sm (VIII)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

Tv(Dív)

Nu (Tv1)

L:VpOS(VpOS)

Tl (VIII)

L:VpOS(VpOS)

Tl (VIII)

NjC1(NjSp)

Sp (SK3)

Tv(Chl)

Su (Tv)

Tv(Chl)

Su (Tv)

S:VpCj(VpCj)

Se (VIII)

S:VpCj(VpCj)

Se (VIII)

Č

t

NB2C(NjRo)

Ro (VIII)

M

Sm (VIII)

AjB2(AjNs)

Ns (SK3)

VpNI

Sp (VIII)

VpAj(VAjN)

Ns (VIII)

D

Ne (VIII)

L:VpD(VpD)

Ne (VIII)

L:VpD(VpD)

Ne (VIII)

NjC1(NjSp)

Sp (SK3)

AjB2(AjGg)

Gg (VIII)

VpAj(VAjG)

Gg (SK3)

S:VpDU(VpDU)

Ne (VIII)

S:VpDU(VpDU)

Ne (VIII)

P

á

TH

Gg (VIII)

M

Sm (VIII)

AjB2(AjNs)

Ns (SK3)

Cj

Tl (VIII)

Cj

Tl (VIII)

VpNE(VpE)

Kr (VIII)

AjB2(AjGg)

Gg (VIII)

Platnost od 5. 2. 2018

Vysvětlivky k rozvrhům

Sudé a liché týdny v rozvrhu se budou řídit klasickým kalendářem, takže v září začínáme sudým týdnem.