Rozvrhy hodin jednotlivých tříd

1G - 2G - 3G - 4G - 5A - 5B - 6G - 7G - 8G -

1G - Bočanová Tereza

0

7:20- 8:00

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

NpNj(NjSp)

Sp (SK3)

M

Va (I)

Cj(Cj1)

Lu (I)

ICT(Cj1)

Je (ICT)

Pr

Bo (I)

AjA1(AjGg)

Gg (I)

Hv

Ru (Hv)

NpNj(NjPe)

Pe (SK1)

ICT(Cj2)

Je (ICT)

Cj(Cj2)

Lu (I)

AjA1(AjVo)

Vo (SK1)

NpNj(Nj-)

Kz (I)

Ú

t

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Cj

Lu (I)

M

Va (I)

D

Ne (I)

NjA2(NjSp)

Sp (SK3)

NpNj(NjSp)

Ka (I)

NjA2(NjPe)

Pe (SK1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

NpNj(NjR)

Kz (II)

NjC1(NjKz)

Kz (I)

S

t

Fy

Va (I)

NjA2(NjSp)

Sp (SK3)

Vv

Vo (I)

Vv

Vo (I)

M

Va (I)

AjA1(AjGg)

Gg (I)

L:TH

Bo (I)

NjA2(NjPe)

Re (MC)

AjA1(AjVo)

Vo (SK1)

NjC1(NjKz)

Kz (I)

Č

t

Pr

Bo (I)

NjA2(NjSp)

Sp (SK3)

M

Va (I)

D

Ne (I)

AjA1(AjGg)

Gg (I)

Cj

Lu (I)

NjA2(NjPe)

Re (MC)

AjA1(AjVo)

Vo (SK1)

NjC1(NjKz)

Kz (I)

P

á

Z

Bo (I)

M

Va (I)

VO

Se (I)

Cj

Lu (I)

Fy

Va (I)

NjA2(NjSp)

Sp (SK3)

NjA2(NjPe)

Pe (SK1)

NjC1(NjKz)

Kz (I)

Platnost od 7. 1. 2019

2G - Vopařilová Lenka

0

7:20- 8:00

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

Pr

Bo (II)

VO

Se (II)

M

Va (II)

D

Ne (II)

AjA2(AjGg)

Gg (II)

Cj

Lu (II)

Z

Bo (II)

Hv

Ru (Hv)

AjA2(AjVo)

Vo (SK3)

Ú

t

NpNj(Nj-)

Kz (II)

M

Va (II)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Fy

Va (II)

AjA2(AjGg)

Gg (II)

NpNj(NjR)

Kz (II)

NpNj(NjPe)

Pe (I)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

AjA2(AjVo)

Vo (MC)

NpNj(NjRe)

Re (SK2)

S

t

Cj

Lu (II)

D

Ne (II)

NA2B(NjPe)

Pe (MC)

Pr

Bo (II)

AjA2(AjGg)

Gg (II)

M

Va (II)

NjC1(NjKz)

Kz (II)

AjA2(AjVo)

Vo (MC)

NA2B(NjRe)

Re (III)

Č

t

Cj(Cj1)

Lu (II)

ICT(Cj1)

Je (ICT)

Vv

Vo (II)

Vv

Vo (II)

NA2B(NjPe)

Ro (MC)

M

Va (II)

L:TH

Vo (II)

NjC1(NjKz)

Kz (II)

ICT(Cj2)

Je (ICT)

Cj(Cj2)

Lu (II)

NA2B(NjRe)

Re (SK3)

P

á

Cj

Lu (II)

Z

Bo (II)

AjA2(AjGg)

Ns (II)

NpM

Va (II)

NA2B(NjPe)

Pe (MC)

Fy

Va (II)

NjC1(NjKz)

Kz (II)

AjA2(AjVo)

Ml (MC)

NA2B(NjRe)

Ro (SK2)

Platnost od 7. 1. 2019

3G - Lukavská Ludmila

0

7:20- 8:00

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

M

Va (III)

Cj

Lu (III)

Z

Bo (III)

AA2B(AjMl)

Ml (III)

Fy

Va (III)

D

Ne (III)

VO

Lu (III)

L:TH

Lu (III)

AA2B(AjGg)

Gg (SK1)

S:CSP

Lu (III)

Ú

t

Cj

Lu (III)

Pr

Bo (III)

AA2B(AjMl)

Ml (III)

Ch

Ak (III)

NA2B(NjPe)

Pe (III)

M

Va (III)

L:Vv

Vo (III)

L:Vv

Vo (III)

NA2B(NjRe)

Re (MC)

AA2B(AjGg)

Gg (SK2)

S:LT(Cj2)

Ak (VIII)

S:LT(Cj1)

Ak (VIII)

NjC1(NjHa)

Ha (SK1)

S

t

AA2B(AjMl)

Ml (III)

Fy

Va (III)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

NA2B(NjPe)

Pe (III)

Hv

Ru (Hv)

NA2B(NjRe)

Re (SK3)

AA2B(AjGg)

Gg (SK2)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

NjC1(NjHa)

Ha (SK1)

Č

t

NA2B(NjPe)

Ro (III)

M

Va (III)

Pr

Bo (III)

Cj

Lu (III)

M

Va (III)

D

Ne (III)

NA2B(NjRe)

Re (SK3)

NjC1(NjHa)

Ha (SK1)

P

á

NpM

Va (III)

NA2B(NjPe)

Pe (III)

Z

Bo (III)

Ch

Ak (III)

Cj

Lu (III)

AA2B(AjMl)

Gg (III)

NA2B(NjRe)

Ro (SK3)

AA2B(AjGg)

Ns (MC)

NjC1(NjHa)

Ha (SK1)

Platnost od 7. 1. 2019

4G - Vaculná Hana

0

7:20- 8:00

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

Pr

Ro (IV)

Z

Bo (IV)

AjB1(AjMl)

Ml (IV)

M

Va (IV)

NjB1(NjPe)

Pe (IV)

Hv

Ru (Hv)

VO

Tl (IV)

CSP

Tl (IV)

AjB1(AjGg)

Ns (SK1)

NjB1(NjRo)

Ro (MC)

AjB1(AjNs)

Gg (SK2)

NjC1(NjHa)

Ha (SK1)

Ú

t

M

Va (IV)

NjB1(NjPe)

Re (IV)

Pr

Bo (IV)

AjB1(AjMl)

Ml (IV)

Fy

Dv (IV)

Ch

Ak (IV)

L:TH

Va (IV)

S:Vv

Vo (IV)

NjB1(NjRo)

Ro (MC)

AjB1(AjGg)

Gg (SK1)

S:Vv

Vo (IV)

NjC1(NjHa)

Ha (SK3)

AjB1(AjNs)

Ns (SK2)

S

t

NjB1(NjPe)

Pe (IV)

Cj

Lu (IV)

M

Va (IV)

D

Ne (IV)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

NjB1(NjRo)

Ha (MC)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

NjC1(NjHa)

Kz (SK3)

Č

t

M

Va (IV)

AjB1(AjMl)

Ml (IV)

Cj

Lu (IV)

Fy

Dv (IV)

KPZ

Ha (IV)

Z

Bo (IV)

AjB1(AjGg)

Gg (SK1)

AjB1(AjNs)

Ns (SK2)

P

á

NpNj(NjPe)

Pe (IV)

Ch

Ak (IV)

Cj

Lu (IV)

AjB1(AjMl)

Ml (IV)

D

Ne (IV)

Cj

Lu (IV)

NpNj(NjRo)

Ro (SK1)

AjB1(AjGg)

Gg (SK2)

NpNj(NjHa)

Ha (SK3)

AjB1(AjNs)

Ns (ICT)

Platnost od 7. 1. 2019

5A - Glogrová Jindra

0

7:20- 8:00

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

B

Ak (VA)

M

Sm (VA)

Cj

Se (VA)

Z

Bo (VA)

OSZ

Se (VA)

NB12(NjRo) Ro (VA)

AB12(AjGg)

Gg (VA)

TH

Gg (VA)

NB12(NjPe) Pe (VB)

NB12(NjKz) Kz (SK3)

AB12(AjNs)

Ns (SK1)

NC12(NjHa) Ha (MC)

Ú

t

Ch

Ak (VA)

AB12(AjGg)

Gg (VA)

M

Sm (VA)

NB12(NjRo) Ro (VB)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

NB12(NjPe) Pe

AB12(AjNs)

Ns (SK1)

NB12(NjKz) Kz (VA)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

NC12(NjHa) Ha

S

t

ZAD

Sp (VA)

M

Sm (VA)

Cj

Se (VA)

NB12(NjRo) Ro (VB)

Fy

Sm (VA)

D

Ne (VA)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

NB12(NjPe) Pe

NB12(NjKz) Kz (VA)

L:VyO(VyO)

Ne (VI)

L:VyO(VyO)

Ne (VI)

NC12(NjHa) Ha

S:VyO(VyO)

Vo (VI)

S:VyO(VyO)

Vo (VI)

Č

t

Ch

Ak (VA)

Cj

Se (VA)

M

Sm (VA)

Z

Bo (VA)

B

Ak (VA)

AB12(AjGg)

Gg (VA)

ICT

Je (ICT)

ICT

Je (ICT)

AB12(AjNs)

Ns (SK1)

P

á

OSZ

Se (VA)

Fy

Sm (VA)

NB12(NjRo) Ro (VA)

Cj

Se (VA)

AB12(AjGg)

Ml (VA)

D

Ne (VA)

NB12(NjPe) Pe (VB)

NB12(NjKz) Kz (SK3)

AB12(AjNs)

Gg (SK1)

NC12(NjHa) Ha (SK1)

Platnost od 7. 1. 2019

5B - Šédová Michaela

0

7:20- 8:00

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

AB12(AjMl)

Gg (VB)

ICT(AjMl)

Je (ICT)

Fy

Sm (VB)

Cj

Se (VB)

M

Sm (VB)

NB12(NjRo) Ro (VA)

OSZ

Se (VB)

Z

Bo (VB)

NB12(NjPe) Pe (VB)

ICT(AjNs)

Je (ICT)

AB12(AjNs)

Vo (VB)

NB12(NjKz) Kz (SK3)

NC12(NjHa) Ha (MC)

Ú

t

AB12(AjMl)

Ml (VB)

B

Ak (VB)

Ch

Ak (VB)

NB12(NjRo) Ro (VB)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

TH

Se (VB)

NB12(NjPe) Pe

AB12(AjNs)

Ns (MC)

NB12(NjKz) Kz (VA)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

NC12(NjHa) Ha

S

t

M

Sm (VB)

Z

Bo (VB)

D

Ne (VB)

NB12(NjRo) Ro (VB)

ZAD

Sp (VB)

Cj

Se (VB)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

NB12(NjPe) Pe

NB12(NjKz) Kz (VA)

L:VyO(VyO)

Vo (VB)

L:VyO(VyO)

Vo (VB)

NC12(NjHa) Ha

S:VyO(VyO)

Ne (VB)

S:VyO(VyO)

Ne (VB)

Č

t

Cj

Se (VB)

Ch

Ak (VB)

AB12(AjMl)

Ml (VB)

ICT(AjMl)

Je (ICT)

M

Sm (VB)

B

Ak (VB)

Fy

Sm (VB)

ICT(AjNs)

Je (ICT)

AB12(AjNs)

Ns (VB)

P

á

AB12(AjMl)

Ml (VB)

OSZ

Se (VB)

NB12(NjRo) Ro (VA)

D

Ne (VB)

Cj

Se (VB)

M

Sm (VB)

NB12(NjPe) Pe (VB)

AB12(AjNs)

Ns (MC)

NB12(NjKz) Kz (SK3)

NC12(NjHa) Ha (SK1)

Platnost od 7. 1. 2019

6G - Dvořáková Michaela

0

7:20- 8:00

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

Cj

Se (VI)

NB12(NjRo)

Ro (VI)

M

Dv (VI)

Ch

Ak (VI)

AB12(AjNs)

Ns (VI)

ICT(AjNs)

Je (ICT)

VpNj(Dív)

Ha (VI)

VpNj(Dív)

Sp (VI)

NC12(NjKz)

Kz (MC)

ICT(AjMl)

Je (ICT)

AB12(AjMl)

Ml (VI)

VpNj(Chl)

Ha (VI)

VpNj(Chl)

Sp (VI)

NB12(NjPe)

Pe (SK1)

Ú

t

Z

Bo (VI)

OSZ

Se (VI)

NB12(NjRo)

Ro (VI)

D

Ne (VI)

Cj

Se (VI)

AB12(AjNs)

Ns (VI)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

NC12(NjKz)

Kz (MC)

AB12(AjMl)

Ml (VA)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

NB12(NjPe)

Pe (SK1)

S

t

TH

Dv (VI)

Fy

Dv (VI)

B

Ak (VI)

M

Dv (VI)

Cj

Se (VI)

NB12(NjRo)

Ro (VI)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

HvO(HvO)

Ru (Hv)

NC12(NjKz)

Kz (MC)

L:VyO(VyO)

Ne (VI)

L:VyO(VyO)

Ne (VI)

NB12(NjPe)

Pe (IV)

S:VyO(VyO)

Vo (VI)

S:VyO(VyO)

Vo (VI)

Č

t

M

Dv (VI)

Z

Bo (VI)

D

Ne (VI)

Ch

Ak (VI)

AB12(AjNs)

Ns (VI)

ICT(AjNs)

Je (ICT)

ICT(AjMl)

Je (ICT)

AB12(AjMl)

Ml (VI)

P

á

M

Dv (VI)

AB12(AjNs)

Ns (VI)

Fy

Dv (VI)

NB12(NjRo)

Ro (VI)

B

Ak (VI)

OSZ

Se (VI)

NC12(NjKz)

Kz (MC)

AB12(AjMl)

Ml (MC)

NB12(NjPe)

Pe (SK1)

Platnost od 7. 1. 2019

7G - Neradová Jitka

0

7:20- 8:00

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

AjB2(AjMl)

Ml (VII)

M

Dv (VII)

NB2C(NjKz)

Kz (MC)

NB2C(NjKz)

Kz (MC)

VpNI

Sp (VII)

Cj

Tl (VII)

VpP(VpP)

Je (ICT)

VpP(VpP)

Je (ICT)

NC12(NjHa)

Ha (VII)

NC12(NjHa)

Ha (VII)

VpNj(VpNj)

Ha (VI)

VpNj(VpNj)

Sp (VI)

AjB2(AjNs)

Ns (MC)

NjB2(NjRo)

Ro (SK3)

NjB2(NjRo)

Ro (SK3)

L:VpVP(VpVp)

Sv (VII)

L:VpVP(VpVp)

Sv (VII)

Ú

t

NB2C(NjKz)

Sp (SK3)

Cj

Tl (VII)

OSZ

Tl (VII)

Fy

Sm (VII)

Z

Bo (VII)

D

Ne (VII)

VpM(VpM)

Dv (VII)

VpM(VpM)

Dv (VII)

NC12(NjHa)

Ha (VII)

NjB2(NjRo)

Ro (SK1)

S

t

L:VpCj(VpCj)

Se (VII)

L:VpCj(VpCj)

Se (VII)

NB2C(NjKz)

Sp (SK3)

Cj

Tl (VII)

Ch

Ak (VII)

B

Ak (VII)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

NC12(NjHa)

Ha (VII)

S:VpOS(VpOS)

Tl (VII)

S:VpOS(VpOS)

Tl (VII)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

NjB2(NjRo)

Ro (SK1)

Č

t

AjB2(AjMl)

Ml (VII)

D

Ne (VII)

NB2C(NjKz)

Kz (MC)

NB2C(NjKz)

Kz (MC)

M

Dv (VII)

Fy

Sm (VII)

VpAj(VAjM)

Ml (SK3)

VpAj(VAjM)

Ml (SK3)

NC12(NjHa)

Ha (VII)

NC12(NjHa)

Ha (VII)

AjB2(AjNs)

Ns (MC)

VpAj(VAjN)

Ns (VII)

VpAj(VAjN)

Ns (VII)

NjB2(NjRo)

Ro (SK1)

NjB2(NjRo)

Ro (SK1)

P

á

Z

Bo (ICT)

Ch

Ak (VII)

VpNI

Sp (VII)

B

Ak (VII)

Cj

Tl (VII)

M

Dv (VII)

OSZ

Tl (VII)

TH

Ne (VII)

Platnost od 7. 1. 2019

8G - Smolková Lucie

0

7:20- 8:00

1

8:15- 9:00

2

9:05- 9:50

3

10:10-10:55

4

11:05-11:50

5

12:00-12:45

6

12:50-13:35

7

13:40-14:25

8

14:30-15:15

9

15:20-16:05

P

o

M

Sm (VIII)

VpAj(VAjG)

Gg (VIII)

D

Ne (VIII)

Cj

Tl (VIII)

Cj

Tl (VIII)

VpNI

Sp (VIII)

VpP(VpP)

Je (ICT)

VpP(VpP)

Je (ICT)

VpAj(VAjN)

Ns (SK3)

VpFy(VpFy)

Sm (VIII)

VpFy(VpFy)

Sm (VIII)

VpCh(VpCh)

Ak (SK2)

Ú

t

VpM(VpM)

Sm (VIII)

VpM(VpM)

Sm (VIII)

NB2C(NjSp)

Sp (SK3)

Cj

Tl (VIII)

AjB2(AjGg)

Gg (VIII)

OSZ

Tl (VIII)

L:VpDU(VpDU)

Ne

L:VpDU(VpDU)

Ne

L:VpB(VpB)

Ak (VIII)

L:VpB(VpB)

Ak (VIII)

NjC1(NjHa)

Ha (VIII)

AjC1(AjMl)

Ml (SK3)

S:VpD(VpD)

Ne

S:VpD(VpD)

Ne

S

t

L:VpOS(VpOS)

Tl (VIII)

L:VpOS(VpOS)

Tl (VIII)

M

Sm (VIII)

AjB2(AjGg)

Gg (VIII)

Cj

Tl (VIII)

NB2C(NjSp)

Sp (SK3)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

Tv(Dív)

Nu (Tv)

S:VpCj(VpCj)

Se (VIII)

S:VpCj(VpCj)

Se (VIII)

AjC1(AjMl)

Ml (SK3)

NjC1(NjHa)

Ha (VIII)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Tv(Chl)

Su (Tv1)

Č

t

M

Sm (VIII)

VpAj(VAjG)

Gg (VIII)

AjB2(AjGg)

Gg (VIII)

D

Ne (VIII)

NB2C(NjSp)

Sp (SK3)

L:TH

Sm (VIII)

S:VpVP(VpVp)

Sv (VIII)

S:VpVP(VpVp)

Sv (VIII)

VpAj(VAjN)

Ns (SK3)

AjC1(AjMl)

Ml (SK3)

NjC1(NjHa)

Ha (VIII)

VpCh(VpCh)

Ak (SK2)

P

á

VpNI

Sp (VIII)

OSZ

Tl (VIII)

Cj

Tl (VIII)

NB2C(NjSp)

Sp (SK3)

NB2C(NjSp)

Sp (SK3)

VpNE(VpE)

Kr (VIII)

NjC1(NjHa)

Ha (VIII)

NjC1(NjHa)

Ha (VIII)

VpB(VpB)

Ak

Platnost od 7. 1. 2019

Vysvětlivky k rozvrhům

Sudé a liché týdny v rozvrhu se budou řídit klasickým kalendářem, takže v září začínáme sudým týdnem.