Ochrana osobních údajů GDPR

gdpr.jpg

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., Střížkovská 32/27, Praha 8, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje nezbytné pro výchovně vzdělávací činnost a chod školy především v souladu s důvody uvedenými v čl. 6 odst. 1 písm. b)-f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“. V omezených případech na základě písemného souhlasu či výslovného písemného souhlasu subjektu údajů, jak je definováno Nařízením.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: xinv3qv, emailem na adrese gtm@gtmskola.cz nebo poštou na adrese Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., Střížkovská 27/32, 180 00 Praha 8. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jméno pověřence bude zveřejněno nejpozději 24.5.2018.

Některé přihlášky (na základě souhlasu) realizujeme prostřednictví cloudového úložiště disc google. Vyjádření k GDPR zde