Tercie

 

Třídní učitelka: Mgr. Hana Vaculná, vaculna@gtmskola.cz

ucitele_20.jpgOstatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Stefan Hahmann, Siegbert Rost, Dipl. Radka Měšťanová, Veronika Koszyk
 • Angličtina: Justin Price, Mgr. Jindra Glogrova, Justin Nelson
 • Výchova k občanství: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Zeměpis: Bc. Tereza Bočanová
 • Matematika: Mgr. Hana Vaculná
 • Fyzika: Mgr. Hana Vaculná
 • Přírodopis: Ing. Monika Akslerová
 • Chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vopařilová
 • Hudební výchova: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný

Kontakty na jednotlivé vyučující