Sexta

IMG_5.jpg

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz

ucitele_13.jpg

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Michaela Šédová
 • Němčina: Stefan Hahmann,Siegbert Rost, Veronika Koszyk
 • Angličtina: Justin Price, Ing. Cloyd Nelson
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Občanský a společenskovědní základ: Mgr. Michaela Šédová Nastuneaková
 • Zeměpis: Bc. Tereza Bočanová
 • Matemtika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Fyzika: Mgr. Lucie Smolková
 • Chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Biologie: Ing. Monika Akslerová
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Martin Jelínek
 • Hudební obor: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Výtvarný obor: Mgr. Jitka Neradová
 • Tělesná výchova: Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný
 • Volitelný předmět německý jazyk: Mgr. Ondřej Špaček

Kontakty na jednotlivé vyučující