Septima

IMG_6.jpg

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz

ucitelsky-sbor_30.jpg

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Němčina: Stefan Hahmann, Mgr. Ondřej Špaček
 • Angličtina: Mgr. Jindra Glogrova, Justin Price
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Zeměpis: Bc. Tereza Bočanová
 • Matemtika: Mgr. Lucie Smolková
 • Fyzika: Mgr. Lucie Smolková
 • Chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Biologie: Ing. Monika Akslerová
 • Tělesná výchova: Barbara Löbel, Mgr. Michal Spurný
 • Volitelný předmět německá literatura: Mgr. Ondřej Špaček
 • Volitelný předmět vědecké psaní: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 • Volitelný předmět český jazyk: Mgr. Michaela Šédová
 • Volitelný předmět občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Volitelný předmět dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Volitelný předmět matematika: Mgr. Lucie Smolková
 • Volitelný předmět ekonomie v němčině: Ing. Pavla Krummackerová

Kontakty na jednotlivé vyučující