Sekunda

 IMG_1.jpg

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Lukavská, lukavska@gtmskola.cz

ucitelsky-sbor_44.jpg

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Stefan Hahmann, Siegbert Rost, Barbara Löbel, Veronika Koszyk
 • Angličtina: Mgr. Lenka Vopařilová, Mgr. Jindra Glogrova, Justin Price, Ing. Cloyd Nelson
 • Výchova k občanství: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Zeměpis: Bc. Tereza Bočanová
 • Matematika: Mgr. Hana Vaculná
 • Fyzika: Mgr. Hana Vaculná
 • Přírodopis: Ing. Monika Akslerová
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Martin Jelínek
 • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vopařilová
 • Hudební výchova: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Tělesná výchova: Barbara Löbel, Mgr. Michal Spurný

Kontakty na jednotlivé vyučující