Prima

 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Vopařilová, voparilova@gtmskola.cz

MSF_14.jpg

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Michaela Šédová
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Stefan Hahmann, Siegbert Rost, Barbara Löbel, Veronika Koszyk
 • Angličtina: Mgr. Lenka Vopařilová, Mgr. Jindra Glogrova
 • Výchova k občanství: Mgr. Michaela Šédová
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Zeměpis: Bc. Tereza Bočanová
 • Matematika: Mgr. Lucie Smolková, Mgr. Hana Vaculná
 • Fyzika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Přírodopis: Bc. Tereza Bočanová
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Martin Jelínek
 • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vopařilová
 • Hudební výchova: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný

Kontakty na jednotlivé vyučující