Kvarta B

IMG_3.B.jpg

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šédová, sedova@gtmskola.cz

 ucitele_12.jpg

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Stefan Hahmann, Siegbert Rost, Barbara Löbel, Veronika Koszyk
 • Angličtina: Mgr. Lenka Vopařilová, Mgr. Jindra Glogrova, Justin Price, Ing. Cloyd Nalson
 • Výchova k občanství: Mgr. Michaela Šédová
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Zeměpis: Bc. Tereza Bočanová
 • Matematika: Mgr. Hana Vaculná
 • Fyzika: Mgr. Lucie Smolková
 • Chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Člověk a svět práce: Mgr. Jitka Neradová
 • Přírodopis: Bc. Tereza Bočanová, Siegbert Rost
 • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vopařilová
 • Hudební výchova: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Tělesná výchova: Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný

Kontakty na jednolivé vyučující