Maturitní zkouška 2018

test-dates.jpg

Ve školním roce 2017/2018 proběhne maturitní zkouška ve stejné podobě jako v předchozích letech, tedy ve zjednodušeném modelu.

Ve společné (státní) části žáci budou maturovat ze dvou předmětů v jedné úrovni obtížnosti (odpovídá základní úrovni podle katalogů požadavků). Jedná se o povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, druhou povinnou zkoušku žáci volí z nabídky cizí jazyk (Nj, Aj), nebo matematika. Žáci mohou volit až dva nepovinné předměty z nabídky cizích jazyků nebo matematiky.

V profilové (školní) části volí studenti 3 předměty dle Rozhodnutí ředitelky školy.

Rozhodnutí o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyky + příloha

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Písemná část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech 2.- 7. 5. 2018 + 11.4.2018 písemná práce z Čj.

Ústní část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech: 16.-17.5.2018.

Maturitní okruhy profilové části konané formou ústní zkoušky před maturitní komisí:

Profilové zkoušky konané formou maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.

Státní maturita z českého jazyka a literatury

V níže přiloženém souboru je školní seznam knih, z nějž studenti mohou vybírat knihy pro zařazení do svého seznamu. Zároveň jsou v seznamu uvedena pravidla pro sestavování seznamu přečtené literatury.

Školní seznam literárních děl

Formulář - Seznam literárních děl

Více informací na oficiálních stránkách maturitní zkoušky www.novamaturita.cz