Úřední deska

dokumenty.jpg

 

Základní údaje o škole

  • Název školy: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
  • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné
  • Sídlo: Střížkovská 27/32, 180 00 Praha 8
  • IČ: 257741797
  • Bankovní spojení: 2000001731/8040
  • Datová schránka: xinv3qv
  • www.gtmskola.cz, gtm@gtmskola.cz

Úřední hodiny GTM o prázdninách

9.00 - 15.00

4.7.2017

Koubová

4.7.2017

Dvořáková

11.7.2017

Koubová

17.7.2017

Svobodová

18.7.2017

Balcarová

25.7.2017

Balcarová

1.8.2017

Balcarová

14.8.2017

Balcarová

22.8.2017

Svobodová

28.8.2017

všichni

Způsob založení školy

Gymnázium Thomase Manna je obecně prospěšná společnost, zřizovatelem školy je Shromáždění Němců v Čechách na Moravě a ve Slezsku, o.s. www.landesversammlung.cz

Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 610380109

Organizace vykonává činnost střední školy. Hlavním cílem výuky je kvalitní a zodpovědná příprava studentů ke studiu na všech typech vysokých škol.

Organizační struktura školy

Výroční zpráva školy

Dokumenty školy pro Gymnázium

          prima sekunda tercie kvarta  kvinta sexta septima oktáva

Preventivní program na GTM

Dokumenty školy pro ZŠ

Inspekční zprávy

Předpisy