Pedagogický sbor

IMG_1288AA.jpg

 

ucitele_10.jpg

Ing. Monika Akslerová, akslerova@gtmskola.cz

chemie, přírodopis, biologie a laboratorní technika

ucitelsky-sbor_48.jpg

Bc. Tereza Bočanová, bocanova@gtmskola.cz

zeměpis, přírodopis, třídní učitelka primy

Dv.JPG

Mgr. Michaela Dvořáková, dvorakova@gtmskola.cz

matematika, fyzika, třídní učitelka sexty

ucitelsky-sbor_23.jpg

Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz

angličtina, třídní učitelka kvinty A

ucitelsky-sbor_47.jpg

Stefan Hahmann, hahmann@gtmskola.cz

němčina

 

MgA. David Hanykýř, hanykyr@gtmskola.cz

němčina

 

ucitelsky-sbor_39.jpg

Mgr. Martin Jelínek, jelinek@gtmskola.cz

informační a komunikační technologie

 

ucitelsky-sbor_36.jpg

Veronika Koszyk, koszyk@gtmskola.cz

německá konverzace

ucitelsky-sbor_45.jpg

Ing. Pavla Krummackerová, krummackerova@gtmskola.cz

volitelný předmět ekonomie v němčině

ucitelsky-sbor_44.jpg

Mgr. Ludmila Lukavská, lukavska@gtmskola.cz

český jazyk, výchova k občanství, čeština pro cizince, třídní učitelka tercie

 

Melissa McClellan, mcclellan@gtmskola.cz

angličtina

 Měšťanová.jpg

Dipl. Radka Měšťanová, mestanovar@gtmskola.cz

němčina

 

ucitelsky-sbor_33.jpg

Ing. Cloyd Alexander Nelson, nelson@gtmskola.cz

angličtina

ucitele_13.jpg

Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz

dějepis, dějiny umění, člověk a svět práce, třídní učitelka septimy

www.jitkaneradova.cz

ucitelsky-sbor_49.jpg

Mgr. Petra Neureiterová, neureiterova@gtmskola.cz

tělesná výchova

 PP2.JPG

Mgr. Pavla Petrová, petrova@gtmskola.cz

němčina

ucitele_8.jpg

Siegbert Rost, rost@gtmskola.cz

německá konverzace

ucitelsky-sbor_37.jpg

Mgr. Jitka Rutrlová, rutrlova@gtmskola.cz

hudební výchova

konzultační hodiny každé pondělí 16:10 - 16:55 (po domluvě)

ucitelsky-sbor_30.jpg

Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz

matematika, fyzika, třídní učitelka oktávy

ucitelsky-sbor_31.jpg

Mgr. Michal Spurný, spurny@gtmskola.cz

tělesná výchova

ucitele_11.jpg

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., svobodova@gtmskola.cz

němčina, francouzština, vědecké psaní

ucitele_12.jpg

Mgr. Michaela Šédová, sedova@gtmskola.cz

český jazyk, výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ, třídní učitelka kvinty B

ucitele_6.jpg

Mgr. Ondřej Špaček, spacek@gtmskola.cz

němčina, německá literatura

ucitelsky-sbor_35.jpg

Mgr. Tomáš Tlapa, tlapa@gtmskola.cz

český jazyk, občanský a společenskovědní základ

ucitele_20.jpg

Mgr. Hana Vaculná, vaculna@gtmskola.cz

matematika, fyzika, třídní učitelka kvarty

MSF_14.jpg

Mgr. Lenka Vopařilová, voparilova@gtmskola.cz

angličtina, výtvarná výchova, třídní učitelka sekundy