Úřední deska školy: zde

Složení správní a dozorčí rady o.p.s.

Předsedkyně správní rady:

Členové správní rady:

  • Ing. Tomáš Rutrle
  • Ing.Richart Neugebauer
  • Dr. Ernst Giese
  • Ing. Tomáš Zatloukal
  • JUDr. Jitka Mokrá

Členové dozorčí rady:

  • Ing. Hana Chlumská
  • Ing. Tomáš Halousek
  • Mgr. Martin Dzingel