Přehled článků

Ekonomický seminář – exkurze v Paralelní Polis

09.03.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Pavla Krummackerová

Ekonomický seminář – exkurze v Paralelní Polis

Se studenty volitelného ekonomického semináře (oktáva) jsme řešili téma „jak se zabezpečit na důchod“. I když jsme spočítali, že podle platných předpisů půjdou studenti do důchodu až za 50 let :-), přemýšleli jsme už teď, jak nejlépe investovat a zajistit si dost financí do důchodu.

Beseda s Filipem Horkým

08.03.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Ondřej Karel

Beseda s Filipem Horkým

Tvořit si názory na svět kolem nás je lidskou přirozeností. Aby ale naše názory snášely nejpřísnější měřítka, musíme si poradit s informacemi, které jsou nám, většinou prostřednictvím médií, podávány. I z tohoto důvodu nás v pondělí odpoledne navštívil moderátor pořadu DVTV, budoucnost české žurnalistiky a spolehlivý zdroj informací pro více než 50 000 lidí na Twitteru, pan Filip Horký.

Seminář Jiřiny Prekopové

07.03.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Michaela Šédová

Seminář Jiřiny Prekopové

Jiřina Prekopová: „Pravidla nejsou ničím jiným než smlouvami, které vymezují svobodu a hranice jednání, aniž by byla dána všanc láska.“ „Každé dítě zmlkne, když nikdo nereaguje na jeho volání o pomoc.“ „Člověk se stává lidským jen pomocí člověka, ne pomocí internetu nebo bankovního konta.“

CSP ve školce

02.03.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Jitka Neradová

CSP ve školce

Samozřejmě obrazně. Dnešní setkání s profesí zařídila skvělá paní Rašovská, která kvartu seznámila s profesní dráhou jak zdravotní sestřičky, tak i ženy, která se pustí do podnikání ve školství. Paní Rašovská se věnuje dětem v soukromé miniškoličce a její vyprávění děti nadchlo.

Beseda s Michalem Žákem

28.02.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Jitka Neradová

Beseda s Michalem Žákem

aneb Michal Žák jako odborník na počasí v besedě s našimi studenty. Celé dvě hodiny jsme diskutovali o meteorologii, o tom, jak to máme s počasím u nás a jak jinde a jak vlastně takové předpovídání vůbec vypadá.

Zeměpisná pohádka

27.02.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Tereza Bočanová

Zeměpisná pohádka

V hodinách zeměpisu se i nadále věnujeme souvislostem a snažíme se propojovat předměty v rámci mezipředmětových vztahů. Jednou z velice zdařilých pohádek pro děti se zadáním: „Napiš pohádku na téma: Jihovýchodní Asie.“, byla pohádka od Aničky Velát ze sexty, které tímto děkuji za svolení k uveřejnění pohádky a za perfektně odvedenou práci, v které dokázala propojit znalosti z probírané látky na téma JV Asie a sociální kompetence. Výborně použila ponaučení, že to co na světě máme, si musíme chránit, ale hlavně bychom si všeho, co máme, měli vážit.

Chcete podnikat?

22.02.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Jitka Neradová

Chcete podnikat?

Těžká otázka. Odpověď jste na ni mohli nalézt v rámci CSP v kvartě, kam zavítal pan Stanislav Skala, který studentům smysl a podmínky podnikání dokonale přiblížil.

Olympiáda z českého jazyka

15.02.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Eva Daniela Rudyjová

Olympiáda z českého jazyka

Vítězové školního kola češtinářské olympiády - Vojtěch Štěpánek, Eva Daniela Rudyjová z kvarty a Gabriela Klemová z oktávy - se zúčastnili dne 1. února obvodního kola, které pro ně dopadlo velmi úspěšně. Studenti se museli utkat s dlouhou mluvnickou částí a poté dostali čas k napsání slohové práce na dané téma.

Lidi to tak nenechaj

05.02.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Jitka Neradová

Lidi to tak nenechaj

Je zajímavý workshop, který reflektuje začátek komunistických procesů po únorovém převratu.