Přehled článků

Novoroční koledování

10.01.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: Jitka Neradová

Novoroční koledování

Kostel svatého Martina ve zdi je magické místo s kouzelnou atmosférou. Když se tento genius locci promísí s krásnou hudbou, zdejší prostředí vám nabídne nádherný kulturní zážitek. Ti, co v pondělí navštívili koncert naší gymnaziální hudební skupiny, která hraje pod vedením paní Jitky Rutrlové, jistě mohou potvrdit.

Výuka finanční gramotnosti v sekundě

09.12.2016 | Kategorie: Škola   |   Autor: Hana Vaculná

Výuka finanční gramotnosti v sekundě

V rámci výuky finanční gramotnosti se dnes a včera v sekundě sešli ministři a jejich náměstci. Debatovali nad tím, kolik by mělo každé ministerstvo dostat a na co konkrétně.

Studenti oktávy a sociologický výzkum

05.12.2016 | Kategorie: Škola   |   Autor: Markéta Slezáková

Studenti oktávy a sociologický výzkum

Studenti GTM měli jedinečnou možnost se zúčastnit sociologického výzkumu na téma nenávistné projevy, který organizovalo Multikulturní centrum Praha. Dne 26.9.2016 se vybraní studenti setkali s vedoucími projektu a vytvořili dotazník, který posléze šířili. Celý projekt vyvrcholil prezentací výsledků na konferenci pro středoškoláky, která se konala 20.11.2016.

Autorské čtení Jitky Neradové a Filipa Kloudy

04.12.2016 | Kategorie: Škola   |   Autor: Michaela Dvořáková

Autorské čtení Jitky Neradové a Filipa Kloudy

V sobotní podvečer jsme na autorském čtení přivítali naše dva úspěšné autory knih - Jitku Neradovou, naší kolegyni, která již do světa poslala pátou knihu Doskočiště Protektorát a absolventa GTM 2013 Filipa Kloudu, který nám představil svou prvotinu Lovci nocí.

Hovory o historii - listopad 2016

03.12.2016 | Kategorie: Škola   |   Autor: Jitka Neradová

Hovory o historii  - listopad 2016

Petr Koura je respektovaný historik. Moc nás těší, že přijal pozvání i pro naše Hovory. Sešli jsme se v multimediálním centru našeho gymnázia 30. 11. v půl sedmé. Tématem byla hudba respektive jazz, který ani jedna totalita dvacátého století neměla v oblibě.

Křest knihy Jitky Neradové

02.12.2016 | Kategorie: Škola   |   Autor: Michaela Šédová

Křest knihy Jitky Neradové

Když se narodí dítě, je to pro všechny radostná událost. V dnešní ateistické době je dítě přivítáno na radnici, ale křest vodou má mnohem delší tradici, sahá k působení Jana Křtitele v 1.století.

Michal Slabý

02.12.2016 | Kategorie: Škola   |   Autor: Jitka Neradová

Michal Slabý

Je studentem naší sekundy. Výborným studentem. A krom studia má ještě plno dalších zájmů. Jedním z nich je i hudba.

Über Grenzen Freundschaft schließen!

01.12.2016 | Kategorie: Škola   |   Autor: Zuzana Svobodová

Über Grenzen Freundschaft schließen!

Anfang Oktober begann unsere Reise nach Prag. Trotz vielen müden Gesich-tern, hatten wir eine lustige Fahrt und einen freudigen Empfang. Nach ersten Ein-drücken und leckerem Essen in den Familien, gingen alle voller Vorfreude auf den nächsten Tag ins Bett.

Sociální klima pedagogického sboru školy

01.12.2016 | Kategorie: Škola   |   Autor: Zuzana Svobodová

Sociální klima  pedagogického sboru školy

Ve vzdělávání je důležité skoro všechno – vzdělávací program, metody, formy, vybavení, kvalifikace, učebnice, rozvrh hodin atd. atd. Mnoho těchto oblastí lze relativně snadno popsat nebo změřit. Jednou z nesmírně důležitých kvalit vzdělávacího procesu je klima, které je jednat těžko popsatelné a pak také těžko měřitelné.

Dějepisná olympiáda

30.11.2016 | Kategorie: Škola   |   Autor: Jitka Neradová

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda se letos nese v duchu Marie Terezie a její doby. Během listopadu proběhlo její školní kolo, kterého se aktivně zúčastnili studenti kvarty a tercie.